Tietosuojakäytäntö

Henkilötiedot

Hyvinvointi Sulo Oy välittää turvallisuudestasi ja pyrkii kaikissa tilanteissa suojelemaan henkilötietojasi parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvinvointi Sulo OY:n  tavoitteena on noudattaa kaikkia henkilötietojen suojelemista koskevia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Tämä tietosuojakäytäntö, muiden seikkojen ohella, auttaa sinua ymmärtämään, minkälaisia henkilötietoja Hyvinvointi Sulo Oy kerää ja kuinka niitä käytetään. Varatessasi aikaa nettiajanvarauksesta tai tilaamalla verkkokaupastamme (https://holvi.com/shop/jtyWdN/), hyväksyt tämän tietosuojakäytännön verkkosivustolla ostoksia tehdessäsi tai henkilötietoja antaessasi hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn alla kuvatulla tavalla.

Hyvinvointi Sulo Oy on rekisterinpitäjänä vastuussa henkilötietojesi käsittelystä.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme henkilötietoja, joita olet meille antanut tai joita olemme keränneet verkkosivustollamme evästeiden avulla, jotta voisimme hallinnoida ostoksiasi sekä täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan asiakkaana. Henkilötietoihin, joita Hyvinvointi Sulo Oy käsittelee, kuuluvat nimesi, sukupuolesi, sähköpostiosoitteesi, osto-, maksu- ja tilaushistoriasi, ajanvaraukstietosi, toimitusosoitteesi, IP-osoitteesi sekä puhelinnumerosi.

Kuinka käytämme henkilötietojasi?

Tietoja voidaan käyttää tunnistamista, markkinointia, asiakaskyselyjä, uutiskirjeitä ja tilastotietoja varten. Tietoja voidaan myös käyttää postin, tekstiviestien ja sähköpostien lähettämiseen sinulle sekä markkinointiin ja tiedottamiseen puhelimitse, ellet ole kieltänyt tällaista viestintää. Voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä ja kieltää kaiken sinuun asiakkaana kohdistetun markkinoinnin osoitteeseen: info@hyvinvointisulo.fi.

Tietoja voidaan käyttää myös ostoskäyttäytymisen analysoimiseen, jotta voimme toimittaa sinulle tarkoituksenmukaista tietoa ja markkinointimateriaalia sekä kehittää verkkosivustoa, maksutapoja ja maksuprosesseja. Maksutapojen ja -prosessien kehittämisen vuoksi tapahtuvaan käsittelyyn saattaa kuulua henkilötietojesi, luovuttaminen muille yhteistyöyrityksille sekä analysointitarkoituksia varten sisällytetyille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille. Tämän takia henkilötietojasi voidaan käsitellä yhdessä tietojen kanssa, jotka ovat peräisin muista rekistereistä, kuten esim. luottotietorekistereistä.

Henkilötunnustasi käsitellään myös ostosten yhteydessä maksu- tai luottokorttipalveluita tarjoavien kolmansien osapuolten puolesta (tai niiden vaatimuksesta), jotta ne voivat hankkia luottotietoraportteja kolmansilta osapuolilta.

Henkilötietojesi käyttö saattaa johtaa tietojesi käsittelyyn yhdessä muista EU:n sisä- ja ulkopuolisista rekistereistä peräisin olevien tietojen kanssa sekä siihen, että henkilötietojasi käsitellään edellä kuvattuja tarkoituksia varten sovellettavien lakien ja määräyksien puitteissa. Tietoja voidaan käsitellä myös yhdessä viranomaisilta tai esim. tulostus- ja jakelukumppaneiltamme sekä kolmannen osapuolen maksu- tai luottokorttipalveluiden tarjoajilta saatujen tai niiden kanssa jaettujen tietojen kanssa. Tällaisen käytön yhteydessä Hyvinvointi Sulo Oy noudattaa aina äärimmäistä huolellisuutta.

Hyväksymällä tämän käytännön verkkosivustolla ostoksia tehdessäsi tai henkilötietoja antaessasi hyväksyt henkilötietojesi siirron ETA-alueen ulkopuolisiin maihin.

Jos Hyvinvointi Sulo OY:n liiketoiminta myydään kokonaan tai osittain tai se yhdistetään toiseen liiketoimintaan, henkilötietojasi saatetaan luovuttaa neuvonantajillemme, mahdolliselle ostajalle tai ostajan neuvonantajalle sekä lisäksi liiketoiminnan uudelle omistajalle.

Hyvinvointi Sulo Oy käyttää Google-mainospalveluja. Voit lukea lisää siitä, miten Google kerää, jakaa ja käsittelee tietoja täältä.

Kuinka suojelemme henkilötietojasi?

Käytössämme on useita tietosuojamenetelmiä, joiden avulla suojelemme käsittelemiämme henkilötietoja. Henkilötietojesi suojelemiseksi käytämme turvatoimia sekä teknisiä ja organisatorisia menetelmiä, kuten esim. verkkoselainten varmentamismenettelyitä. Lisäksi meillä on asianmukaiset palomuuri- ja virustentorjuntaohjelmat, joilla suojaamme verkkoa ja estämme luvattoman pääsyn siihen. Fyysinen pääsy tiloihin, joissa tietoja säilytetään, on rajoitettu, ja työntekijöiden on tunnistauduttava päästäkseen sisään.

Näiden lisäksi Hyvinvointi Sulo Oy käyttää esim. SSL-salausprotokollaa (Secure Socket Layer), joka varmistaa turvallisen tiedonsiirron Internetissä (ja muissa verkoissa). Asiakkaana sinun on tarkistettava, ettei SSL-salausprotokollaa ole poistettu käytöstä verkkoselaimesi asetuksissa. Käytämme yksisuuntaisia koodeja estääksemme luvattoman pääsyn luottokorttinumerosi käsittelyn yhteydessä.

Kuinka kauan Hyvinvointi Sulo Oy säilyttää henkilötietojani?

Jos hyväksyt Hyvinvointi Sulo OY:n rekisteröidyn asiakkuuden, tietojasi säilytetään, kunnes irtisanot rekisteröitymisesi. Voit irtisanoa asiakkuutesi koska tahansa. Jos et rekisteröidy asiakkaaksi/jäseneksi, henkilötietojasi säilytetään vain sen ajan, joka on tarpeen lainsäädännön noudattamiseksi tai jotta Hyvinvointi Sulo Oy voi täyttää velvollisuudet, joita sillä sinua kohtaan on, esim. toimitus- tai takuuvelvollisuudet.

Henkilötietojasi ei kuitenkaan missään tapauksessa säilytetä kauemmin kuin sovellettava tietosuojalainsäädäntö määrittää.

Henkilötietojesi tarkastelu, päivitys ja korjaus

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus saada veloituksetta tietoja siitä, mitä henkilötietojasi käytämme, niiden keräystavasta riippumatta. Jos haluat saada nämä tiedot, sinun on lähetettävä meille kirjallinen pyyntö sähköpostitse.

Hyvinvointi Sulo Oy haluaa varmistaa, että henkilötietosi ovat oikein ja ajan tasalla. Jos jokin Hyvinvointi Sulo Oy:lle antamasi tieto muuttuu, esim. sähköpostiosoitteessasi, nimessäsi tai maksutiedoissasi tapahtuu muutoksia tai haluat muuttaa käyttäjätiliäsi, toimita oikeat tiedot sähköpostitse Hyvinvointi Sulo OY:lle. Sinulla on koska tahansa oikeus pyytää henkilötietojesi korjaamista, estämistä tai poistamista.

Henkilötietojasi ei käsitellä suoramarkkinointitarkoituksia varten, mikäli kiellät kyseisen käsittelemisen. Sinulla on koska tahansa oikeus peruuttaa mikä tahansa henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumus. Tällainen peruutus saattaa rajoittua vain osaan käsittelystä, esim. suoramarkkinointiin liittyvään käsittelyyn.

Tietosuojakäytäntöä koskevat muutokset

Hyvinvointi Sulo Oy varaa oikeuden tehdä tähän tietosuojakäytäntöön koska tahansa muutoksia, jotka ovat tarpeen häiriöiden korjaamiseksi tai uusien lainsäädännöllisten tai teknisten vaatimusten täyttämiseksi. Kaikki tätä tietosuojakäytäntöä koskevat muutokset julkaistaan verkkosivustolla.

Hyvinvointi Sulo oy

1. REKISTERINPITÄJÄ

Hyvinvointi Sulo Oy /  Mannerheimintie 120, 00270 Helsinki

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö

Maria Kaarnakari/ Hyvinvointi Sulo Oy, Mannerheimintie 120, 00270 Helsinki, info@hyvinvointisulo.fi

3. REKISTERIN NIMI

Hyvinvointi Sulon asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään Hyvinvointi Sulon hoitojen ajanvaraukseen, tilausten toimittamiseen ja tilausten käsittelyyn sekä markkinointiviestinnän kohdentamiseen postitse, sähköpostitse tai matkapuhelimeen markkinointiluvan mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohtaan ja 19 §:ään.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Hyvinvointi Sulo Oyn eri kanavissa ja medioissa tapahtuvaan asiakassuhteen, asiallisen yhteyden ja niihin liittyvän asioinnin ja viestinnän sekä tilauksien hoitoon ja ylläpitoon, liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan, markkinointiin, viestintään, tyytyväisyys-, mielipide- ja markkinatutkimuskyselyihin ja muihin vastaaviin toimenpiteisiin, liiketoiminnan eri toimenpiteiden kohdentamiseen ja analysointiin liittyviin toimiin sekä muihin vastaaviin tarpeellisiin tarkoituksiin.

Hyvinvointi Sulo käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä ja käytännön toteutuksessa Påreen lukuun toimivia henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitettuja alihankkijoita.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan antamia perustietoja kuten: Nimi, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite- ja muut yhteystiedot sekä yksi rekisteröityyn liittyvä muu tunnistetieto. Käsiteltäviä tietoja voivat olla myös esimerkiksi: Lupa- ja kieltotiedot, rekisteröidyn antamat kiinnostuksen kohteita tai asiointiuseutta Påreen verkkokaupassa koskevat tiedot tai muut yhteydenottamisen tai kohdentamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan tai asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään eri kanavissa tapahtuvaan asiointiin ja muuhun vastaavaan toimintaan liittyvistä tapahtumista.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille osapuolille. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Påreen valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimissa puitteissa sekä luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

8. ASIAKASREKISTERIIN KUULUVAN ASIAKKAAN OIKEUDET

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tiedot voi tarkastaa toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön omakätisesti allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle taholle (kohta 2.). Tiedot toimitetaan kirjallisesti postitse tarkastuspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Jokaisella asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja muun muassa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1 ilmoitettuun osoitteeseen.

9. REKISTERIN SUOJAUS

Manuaalinen aineisto Liittymis- ja kilpailulomakkeet ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti. Sähköinen rekisteri: Hyvinvointi Sulo OY:n asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan määrätyillä Hyvinvointi Sulo Oy:n työntekijöillä ja yhteistyökumppaneiden edustajilla on oikeus käsitellä asiakasrekisterissä olevia tietoja. Henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.